Tarzans Loading...
Tarzans Loading...

TERMS OF PURCHASE AND USE OF GIFT CARD

SIA “CSS-Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270, juridiskā adrese Stacijas iela 26a, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Latvija; SIA “Tarzāns”, reģistrācijas Nr.40103911551, juridiskā adrese Stacijas iela 26a, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Latvija; SIA “Liepājas Tarzāns”, reģistrācijas Nr.40103948978, juridiskā adrese Zāļu iela 48, Liepāja, LV-3401, Latvija, (turpmāk tekstā – piedzīvojumu parks “Tarzāns”) piedāvā iegādāties dāvanu kartes, kuras ir iespējams iegādāties piedzīvojuma parka “Tarzāns” kasēs: Siguldā, Peldu ielā 1; Liepājā, Lībiešu ielā 8; Jūrmalā, Dzintaru 1510, Dzintaru Mežaparkā; Daugavpilī, Dzintaru un Kokneses ielas krustojumā; Tērvetē, Tērvetes silā. Dāvanu kartes piedzīvojuma parka “Tarzāns” kasēs iespējams iegādāties tikai noteiktā darba laikā. Pilnīga informācija par piedzīvojuma parka “Tarzāns” pieejamajiem izklaides pakalpojumiem vai pakalpojuma cenu pieejama mājas lapā www.tarzans.lv.

DĀVANU KARTES APMAKSAS IESPĒJAS

Dāvanu kartes ir iespējams iegādāties, veicot apmaksu ar maksājumu kartēm VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, kā arī skaidrā naudā. Mājas lapā www.tarzans.lv un cenas pie piedzīvojumu parka “Tarzāns” kasēm ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

IEGĀDĀTĀS DĀVANU KARTES ATTEIKUMA TIESĪBAS UN NAUDAS ATMAKSA

Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu, klientam ir tiesības atteikties no iegādātās dāvanu kartes 14 kalendāro dienu laikā, neminot iemeslu, ja iegādātā dāvanu karte nav šo 14 dienu laikā izmantota. Klientam ir pienākums informēt piedzīvojuma parku “Tarzāns” par atteikumu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz e-pasta adresi tarzans@tarzans.lv vai mutiski vērsties pie tiešā pakalpojuma sniedzēja konkrētā piedzīvojumu parks “Tarzāns” kasē, kurā dāvanu karte tika iegādāta. Ja atteikums tiek noformēts izmantojot elektronisko pasta adresi, tad iegādātā dāvanu karte ir jānosūta atpakaļ pakalpojuma sniedzējam. Pēc dāvanu kartes saņemšanas, pakalpojuma sniedzējs atmaksā klientam dāvanu kartes summu uz klienta norādīto bankas kontu. Ja atteikums tiek noformēts mutiski pie konkrētās piedzīvojuma parku “Tarzāns” kases, kurā dāvanu karte iegādāta, tad klientam ir jāatgriež dāvanu karte un jāuzrāda pirkuma čeks, pēc kā pakalpojuma sniedzējs atmaksā dāvanu kartes summu skaidrā naudā. Piedzīvojumu parks “Tarzāns” ir tiesīgs aizturēt klienta samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kamēr klients neatgriež iegādāto dāvanu karti.

DĀVANU KARTES IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

Iegādātās dāvanu kartes var izmantot jebkurā piedzīvojumu parkā “Tarzānā”, neatkarīgi no tā, kurā piedzīvojumu parka “Tarzāns” kasē dāvanu karte ir iegādāta.

Var būt atsevišķi pakalpojumi, kuru izmantošana ir iespējama tikai noteiktā sezonā vai to izmantošanu var iespaidot citi apstākļi, piemēram, laikapstākļi. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par dāvanu kartes izmantošanas iespējām, lūdzam rakstīt e-pastu uz elektronisko pasta adresi tarzans@tarzans.lv vai sazināties ar tiešo pakalpojuma sniedzēju. Tiešā pakalpojuma sniedzēja kontakti ir norādīti mājas lapā www.tarzans.lv.

Piedzīvojuma parka “Tarzāns” kasē iegādāto dāvanu karti var izmantot vienā dāvanu kartes izmantošanas reizē. Summas dalīšana, izmantojot to vairākkārtīgi nav iespējama.

CITI NOSACĪJUMI

Klientam ir iespēja bez papildu samaksas, pēc paša gribas, nodot iegādāto vai saņemto dāvanu karti izmantošanai citai personai.

Dāvinātās dāvanu kartes, kuras piedzīvojumu parks “Tarzāns” dāvina konkursos, sporta pasākumos, labdarības pasākumos u.t.t. netiek mainītas pret skaidru naudu.

Visas  dāvanu kartes ir derīgas 1 (vienu) gadu kopš iegādes brīža. Dāvanu kartes izmantošanas kārtību un sezonalitāti nosaka katra pakalpojuma sniedzējs.

© 2024 Tarzans

We inform you that cookies are being used on this website. By continuing to use this website, you accept the use of cookies. Learn more

ACCEPT