Tarzans Loading...
Tarzans Loading...

Piedzīvojuma parka “Tarzāns” PAKALPOJUMU IEGĀDES UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

SIA “Mankibizness” (turpmāk tekstā – piedzīvojumu parks “Tarzāns”), reģistrācijas Nr.50203288811, juridiskā adrese Stacijas iela 26a, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Latvija, piedāvā iegādāties izklaides pakalpojumus: šķēršļu parks, biļešu komplekts, dāvanu karte, tīklu parks (turpmāk tekstā – elektroniskā dāvanu karte). Attiecīgās elektroniskās dāvanu kartes ir iespējams iegādāties mājas lapā www.tarzans.lv jebkurā diennakts laikā. Pilnīga informācija par piedzīvojuma parka “Tarzāns” pieejamajiem izklaides pakalpojumiem vai pakalpojuma cenu pieejama mājas lapā www.tarzans.lv.

ELEKTRONISKĀS DĀVANU KARTES APMAKSAS IESPĒJAS

Piedzīvojumu parka “Tarzāns” mājas lapā www.tarzans.lv ir iespējams iegādāties elektroniskās dāvanu kartes, veicot apmaksu ar maksājumu kartēm VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, kā arī izmantojot internetbanku. Mājas lapā www.tarzans.lv visas cenas ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

ELEKTRONISKĀS DĀVANU KARTES IEGĀDE

Izvēloties attiecīgo elektronisko dāvanu karti mājas lapā www.tarzans.lv, atspoguļosies aktīvie lauki, kur iespējams ievadīt pakalpojuma pircēja (turpmāk tekstā - klients) vai saņēmēja datus: vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Uz norādīto e-pasta adresi pēc pirkuma izdarīšanas tiks nosūtīta elektroniskā dāvanu karte un rēķins. Klienta e-pasta adrese tiks izmantota tikai nopirktās elektroniskās dāvanu kartes un rēķina nosūtīšanai pēc pirkuma. Elektroniskā dāvanu karte tiek automātiski nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc apmaksas saņemšanas. Ja klients tehnisku vai neskaidru iemeslu dēļ nesaņem elektronisko dāvanu karti, klientam ir jāinformē par to piedzīvojuma parks “Tarzāns”, rakstot e-pastu uz tarzans@tarzans.lv. Visas  elektroniskās dāvanu kartes ir derīgas 1 (vienu) gadu kopš iegādes brīža. Elektroniskās dāvanu kartes izmantošanas kārtību un sezonalitāti nosaka katra pakalpojuma sniedzējs.

IEGĀDĀTĀS ELEKRONISKĀS DĀVANU KARTES ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu, klientam ir tiesības atteikties no iegādātās elektroniskās dāvanu kartes 14 kalendāro dienu laikā, neminot iemeslu, ja iegādātā elektroniskā dāvanu karte nav šo 14 dienu laikā izmantota. Klientam ir pienākums informēt piedzīvojuma parku “Tarzāns” par atteikumu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz e-pasta adresi tarzans@tarzans.lv, tajā norādot elektroniskās dāvanu kartes pircēja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un pielikumā pievienojot maksājuma uzdevumu un izvēlēto elektronisko dāvanu karti. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, skaitot no dienas, kad klients ir ieguvis valdījumā iegādāto elektronisko dāvanu karti vai trešā persona, kuru klients ir norādījis pirkuma iegādes procesā, ir ieguvusi šo elektronisko dāvanu karti valdījumā jeb elektroniskā dāvanu karte vai apstiprinājums par elektroniskās dāvanu kartes iegādi ir nosūtīts uz klienta norādīto e-pasta adresi pēc apmaksas veikšanas. Ja paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu klients nosūtīs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, tiks uzskatīts, ka atteikuma tiesību termiņš ir ievērots.

NAUDAS ATMAKSA

Naudu par iegādāto elektronisko dāvanu karti piedzīvojuma parks “Tarzāns” pārskaita uz klienta paziņojumā norādīto bankas kontu 14 dienu laikā no atteikuma saņemšanas. Piedzīvojuma parks “Tarzāns” atgriež naudu tikai uz tādu bankas kontu, no kura nauda par pirkumu saņemta, vai kartes kontu, ar kuru veikts darījums. Piedzīvojumu parks “Tarzāns” ir tiesīgs aizturēt klienta samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kamēr klients uz elektronisko pasta adresi tarzans@tarzans.lv nosūta iegādāto elektronisko dāvanu karti un maksājuma uzdevuma izdruku.

PAKALPOJUMA MAIŅA

Iegādātā piedzīvojuma parka “Tarzāns” elektroniskā dāvanu karte netiek mainīta pret skaidru naudu nevienā no piedzīvojuma parka “Tarzāns” kasēm.

NOSACĪJUMI PAR KLIENTA DATU IZMANTOŠANU

Klienta sniegtie dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar klientu par elektroniskās dāvanu kartes pirkuma izpildi vai precizētu citu ar veikto pirkumu informāciju. 

ELEKTRONISKĀS DĀVANU KARTES IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

Iegādātās elektroniskās dāvanu kartes var izmantot piedzīvojumu parkos “Tarzāns” - Siguldā, Peldu ielā 1; Liepājā, Lībiešu ielā 8; Jūrmalā, Dzintaru 1510, Dzintaru Mežaparkā; Daugavpilī, Dzintaru un Kokneses ielas krustojumā; Tērvetē, Tērvetes silā. Konkrētas elektroniskās dāvanu kartes – “šķēršļu parks”, “biļešu komplekti”, “tīklu parks” – ir izmantojamas konkrētā parkā, uz kuru iegādāta elektroniskā dāvanu karte. Elektroniskā dāvanu karte – “dāvanu karte” – ir izmantojama visos iepriekšminētajos parkos.

Var būt atsevišķi pakalpojumi, kuru izmantošana ir iespējama tikai noteiktā sezonā vai to izmantošanu var iespaidot citi apstākļi, piemēram, laikapstākļi. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par elektroniskās dāvanu kartes izmantošanas iespējām, lūdzam rakstīt e-pastu uz elektronisko pasta adresi tarzans@tarzans.lv vai sazināties ar tiešo pakalpojuma sniedzēju. Tiešā pakalpojuma sniedzēja kontakti ir norādīti uz iegādātās elektroniskās dāvanu kartes vai tos var uzzināt mājas lapā www.tarzans.lv.

Internetā iegādāto elektronisko dāvanu karti var izmantot vienā elektroniskās dāvanu kartes izmantošanas reizē. Summas dalīšana, izmantojot to vairākkārtīgi nav iespējama.

CITI NOSACĪJUMI

Klientam ir iespēja bez papildu samaksas, pēc paša gribas, nodot iegādāto vai saņemto elektronisko dāvanu karti izmantošanai citai personai, arī gadījumos, kad uz elektroniskās dāvanu kartes ir norādīts kādas citas personas vārds, uzvārds.

Dāvinātās elektroniskās dāvanu kartes, kuras piedzīvojumu parks “Tarzāns” dāvina konkursos, sporta pasākumos, labdarības pasākumos u.t.t. netiek mainītas pret naudu.

Ja piedzīvojuma parka “Tarzāns” izcenojums ir mainījies kopš elektroniskās dāvanu kartes iegādes brīža, tad klientam ir jāpiemaksā starpība par izvēlēto pakalpojumu uz vietas konkrētā piedzīvojuma parka “Tarzāns” kasē.

Iegādājoties pakalpojumus mājas lapā www.tarzans.lv, Klients pilnībā piekrīt šiem noteikumiem.

© 2024 Tarzans

We inform you that cookies are being used on this website. By continuing to use this website, you accept the use of cookies. Learn more

ACCEPT